Tæt på 9 ud af 10 i Region H. får plads på deres foretrukne gymnasium

​Unge, der har søgt om optagelse på almene gymnasier (stx) eller hf i Region Hovedstaden, skal holde ekstra øje med digital post den 29. april. Her får de svar på, om de har fået deres ønske til 1. prioritet opfyldt. 

​I år har næsten hver 9. elev ud af 10 fået plads på det gymnasium, som de har ønsket som 1. prioritet. Af dem, der har valgt gymnasiet, har 89,7 procent fået plads på deres 1. prioritet. Mens tallet for hf endda er lidt højere. Her er hele 93,6 procent kommet ind på deres 1. prioritet.

De fleste unge får plads på deres 1. prioritet 

Selv om langt de fleste unge får plads på deres 1. prioritet, så er der i år flere unge, der optages på andre skoler. De får enten plads på en skole, de har søgt som 2. – 5. prioritet eller en skole, de ikke selv har søgt, fordi det ikke var muligt at give dem plads på en prioritet. Årsagen er blandt andet, at der i år er næsten 600 flere ansøgere til stx og næsten 200 flere til hf end sidste år. 

”En hel række gymnasier har oprettet ekstra pladser for at sikre så gode løsninger for de unge som muligt. Det har været afgørende for, at så få som muligt blev afvist på deres 1. prioritet”, fortæller Magnus Von Dreiager (C), regionsrådsrepræsentant i fordelingsudvalgene.

Samtidig har puslespillet i Region Hovedstaden i år været udfordret af, at der er fire gymnasier, der ikke optager ansøgere på stx og et enkelt gymnasium, der ikke optager på hf. Det er skoler, som tidligere har haft en skæv elevfordeling. Derfor må gymnasierne som følge af den politiske aftale om en ny elevfordelingsmodel i år ikke optage nye elever.

Nicolai Kampmann (S), regionsrådsrepræsentant i fordelingsudvalgene, udtaler: ”En del gymnasier har gjort sig vældig umage og har lejet pavilloner og eksterne lokaler for at skabe plads til så mange som muligt.” 
Han understreger, at han har stor forståelse for de unge, der bliver skuffede over ikke at få plads på deres 1. prioritet. Men han opfordrer dem til at være nysgerrige på den skole, hvor de har fået reserveret plads, da Region Hovedstaden rummer mange dygtige og attraktive gymnasier og hf-skoler.
I de kommende 14 dage er der mulighed for at bede fordelingsudvalgene om at genoptage behandlingen af ens ansøgning, hvis man ikke er tilfreds med den pladsreservation, man har fået. 

Ny national model for elevfordeling tages i brug i 2023

Fra næste år træder en ny model for elevfordeling i kraft, hvor ansøgere til alle gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hf, hhx, htx og pre-IB) fordeles på baggrund af enten afstand eller forældres indkomst. De fleste ansøgere, som bor i Region Hovedstaden vil blive fordelt på baggrund af forældrenes indkomst. 

”I Region Hovedstaden bakker vi op om en ny fordeling af hensyn til den sociale balance. Vi er dog bekymret for den elevflugt, vi har oplevet. Særligt fra Vestegnen hvor mange elever søger til gymnasier i Roskilde. Det betyder, at flere af deres gymnasier risikerer at lukke eller bliver så små, at de ikke længere er interessante for unge mennesker hverken fagligt eller socialt. Jeg mener, at vi svigter de unge på Vestegnen, der også har krav på velfungerende gymnasier med en god elevsammensætning,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S). 

Data for endelig fordeling for hver skole, fordelingsudvalg samt offentlige hhv. private skoler er nu offentligt tilgængeligt på www.optag.dk. 
Læs mere på www.uvm.dk eller www.ug.dk. 

Fakta:
Sådan fordeles eleverne

Alle elever angiver deres uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge på www.optagelse.dk.
Ansøgere, som har søgt et gymnasium/en hf-skole, der har plads til alle sine 1. prioritetsansøgere, får reserveret plads på skolen. De ansøgere, der har søgt en skole, som ikke har pladser nok til alle sine 1. prioritetsansøgere, bliver fordelt af et fordelingsudvalg sådan, at de, der bor tættest på skolen, får plads. Udvalget sikrer, at alle ansøgere bliver fordelt efter gældende regler. 
Fordelingsudvalget består af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og Region Hovedstaden. 
Region Hovedstaden har ansvaret for årligt at indstille kapaciteten til Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af den forventede søgning, og betjener derudover fordelingsudvalgene i regionen. 
Læs mere på www.regionh.dk/elevfordeling
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/elevfordeling
 

Tal 2022

4 gymnasier er omfattet af optagestop (Herlev (stx og hf), Hvidovre (stx), NEXT Sydkysten (stx og hhx) og Høje-Taastrup (stx))
 
STX
 • 10.928 har søgt stx i Region H som 1. prioritet
 • Der var 10.871 pladser på stx i Region H
 • 15 gymnasier har fået flere ansøgere, end der var plads til at optage
 • 9.805 har fået plads på deres 1. prioritetsønske (89,7 %)
 • 625 har fået plads på deres 2. – 5. prioritetsønske (5,7 %)
 • 351 ansøgere har fået plads på et gymnasium, de ikke selv har søgt (3,2 %)
 • De resterende ansøgere (1,3 %) har selv ønsket andre uddannelser efter ansøgningsfristen (fx 10. klasse, eud eller eux)
HF
 • 2594 har søgt hf i Region H som 1. prioritet
 • Der var 3767 pladser på hf i Region H
 • 5 hf-skoler har fået flere ansøgere, end der var plads til at optage
 • 2.421 har fået plads på deres 1. prioritetsønske (93,3 %)
 • 69 har fået plads på deres 2.-5. prioritetsønske (2,6 %)
 • 53 har fået plads på et hf-kursus, de ikke selv har søgt (2,0 %)
 • De resterende ansøgere (2,0 %) har selv ønsket andre uddannelser efter ansøgningsfristen (fx 10. klasse, eud eller eux)

Ansøgere til gymnasiale uddannelser til Bornholm er ikke medtaget.

Yderligere oplysninger:

Lars Gaardhøj (S), Magnus Von Dreiager (C) og Nicolai Kampmann (S). Kontakt via pressevagten i Region Hovedstaden, Tlf. 7020 9588
Cecilie Bredenfeld Matzen, chefkonsulent i Region Hovedstaden, Tlf. 3866 5538


Redaktør