​​​​

Ofte stillede spørgsmål og svar

Her kan du se de oftest stillede spørgsmål og svar om brystkræftscreening.

Hvad er en brystkræftscreening? ​

En brystkræftscreening er et tilbud om en røntgenundersøgelse af brysterne (en mammografi). Ved undersøgelsen foretages to optagelser af hvert bryst, som kortvarigt trykkes fladt mellem to plader. Herved spredes kirtelvævet ud, og det bliver muligt at se detaljerne i brystet bedre. Undersøgelsen giver mulighed for at opdage eventuel brystkræft på et tidligt tidspunkt og dermed øge muligheden for en mere skånsom behandling og for at blive helbredt for sygdommen. Hvis du tidligere er brystkræftopereret eller hvis du har brystproteser, der er beliggende under brystmuskulaturen, vil du få taget ekstra optagelser. ​

Hvornår bliver jeg inviteret?​​

Du får tilbud om at blive screenet med to års mellemrum (+/- tre måneder). Vi inviterer dig første gang, når du er 50 eller 51 år. Sidste invitation modtager du, når du er 68 eller 69 år gammel. Kvinder som tidligere er opereret for brystkræft eller forstadier til brystkræft fortsætter med at modtage invitationer til screening for brystkræft til og med, de fylder 79 år.

Det tager ca. to år (+/- tre måneder) at screene alle kvinder, som tager imod tilbuddet. Dette kaldes en screeningsrunde.  I første halvdel af en screeningsrunde vil kvinder født i januar til juni blive inviterede, og i anden halvdel vil kvinder født i juli til december blive inviterede. Den seneste screeningsrunde sluttede i 1. oktober 2020​.

I Region Hovedstaden har der i de senere år været en meget positiv udvikling, hvor et stigende antal kvinder har taget i mod tilbuddet om at blive screenet for brystkræft. Samtidigt er der kommet flere kvinder i aldersgruppen. Det har betydet, at der har været et øget pres på screeningsklinikkerne. Det har derfor ikke været muligt at screene alle inden for screeningsintervallet, som er to år (+/- tre måneder.). Det har betydet, at flere kvinder har oplevet, at der har været mere end to år og tre måneder mellem deres tilbud om screening. Der arbejdes på at rette op på det, så screeningsklinikkerne igen kan følge med i forhold til antallet af kvinder, som tager i mod tilbuddet om screening.

​Behøver jeg at blive undersøgt, når jeg føler mig sund og rask?

Ja, screeningsundersøgelsen kan afsløre forandringer eller knuder i brystet tidligere, end du selv lægger mærke til dem. Dette er netop formålet med en screeningsundersøgelse - at finde kræftforandringerne så tidligt, at der ikke er symptomer, og derved forbedre dine chancer for at blive helbredt.

Jeg er fyldt 50 år, hvorfor er jeg stadig ikke blevet inviteret? ​

I Region Hovedstaden tilbydes brystkræftscreening til kvinder fra de er fyldt 50 år. Det tager ca. to år at screene alle kvinder, som tager imod tilbuddet. Det betyder, at alle kvinder første gang vil modtage en invitation, når de er 50 eller 51 år. Kvinder født i januar-juni måned inviteres i løbet af det første år af screeningsrunden, mens kvinder født i juli-december inviteres i det andet år af screeningsrunden.

​Hvornår inviteres jeg sidste gang til screening? ​​

Kvinder, der screenes første gang som 51-årig, modtager tilbuddet om sidste screening som 69-årig. Kvinder, der får første screeningstilbud som 50-årig, vil modtage sidste tilbud som 68-årig. ​

Kvinder som tidligere er opereret for brystkræft eller forstadier til brystkræft fortsætter med at modtage invitationer til screening for brystkræft til og med, de fylder 79 år.

Hvornår får jeg svar? ​

Du modtager et brev, når to speciallæger uafhængigt af hinanden har vurderet dine røntgenbilleder. Lægerne forsøger at bedømme dine billeder så hurtigt som muligt. Du vil sædvanligvis få svar indenfor ti arbejdsdage, men der vil kunne gå op til 21 arbejdsdage, før du får svar.

​Hvorfor er jeg igen blevet inviteret til brystkræftscreening på screeningsklinikken?​

En invitation til en supplerende brystkræftscreening skyldes, at første undersøgelse er teknisk utilstrækkelig. Det er ikke fordi lægerne har mistanke om kræft.

Hvad hvis jeg føler en knude i brystet? ​​

Hvis du føler noget nyt eller anderledes i dit bryst, skal du kontakte din egen læge. Det kan være en knude i brystet eller andre symptomer fra brystet i form af hudforandringer eller lokaliseret smerte. Det kan også være, at brystet eller brystvorten ændrer udseende eller at der siver blodig eller vandklar væske fra brystvorten. Hævede lymfeknuder i armhulen uden kendt årsag kan også være tegn på brystkræft. Når der er symptomer fra brysterne, er en brystkræftscreening ikke tilstrækkelig. I så fald skal du kontakte din egen læge.

Jeg er opereret for brystkræft – kan jeg følge screeningsprogrammet? ​

Hvis du er opereret for brystkræft, kan du godt følge screeningsprogrammet for brystkræft. Husk at oplyse, at du er opereret for brystkræft på spørgeskemaet. Spørgeskemaet følger med invitationen til brystkræftscreening.

Jeg har fulgt screeningsprogrammet og kan ikke forstå, at jeg nu har fået konstateret brystkræft? ​​

Brystkræftscreening forebygger ikke brystkræft, men giver mulighed for at finde en kræftknude tidligere, end man selv kan føle den. Dermed øges sandsynligheden for at blive helbredt. En kræftknude kan godt have været til stede ved sidste screeningsundersøgelse, men er først nu blevet synlig på røntgenbillederne. Mikroskopiske kræftknuder kan ikke ses på røntgenbillederne og i nogle tilfælde kan også lidt større kræftknuder skjule sig i kirtelvævet.

Jeg har brystprotese (brystimplantater), betyder det noget?​​

Selv om du har proteser under brystmuskulaturen er det ofte muligt at få foretaget en tilstrækkelig brystkræftscreening. Det er vigtigt, at du giver det fotograferende personale besked om din(e) protese(r). Personalet vil om muligt skubbe proteserne væk under optagelserne, så brystvævet bedre kan vurderes, og proteserne vil derfor ikke få det samme tryk som brystvævet. Det sker for at undgå, at protesen skygger for kirtelvævet.

Såfremt du har fået indlagt proteser foran brystmuskulaturen, vil proteserne ikke kunne skubbes væk og vil derfor skygge for noget af brystvævet. Dette vil resultere i et undersøgelsessvar med forbehold, men det anbefales alligevel, at du bliver screenet, da en stor del brystvævet vil kunne vurderes.

Jeg er arveligt disponeret for brystkræft. Hvad gør jeg? ​​

Kvinder i screeningsalderen 50 – 69 år med arvelig betinget øget risiko for at få brystkræft kan følges i screeningsprogrammet for brystkræft. Det gælder dog ikke kvinder, der har påviste forandringer i generne. Disse kvinder følger et andet kontrolprogram.

Er det nok selv at undersøge brystet? ​​

Systematisk selvundersøgelse af brystet kan ikke erstatte brystkræftscreening. Men det er en god idé at kende sit bryst og vide, hvordan det føles. På den måde er det lettere at opdage eventuelle forandringer. Gå til din egen læge, hvis du føler noget nyt eller anderledes i brysterne; også selvom røntgenbillederne fra screeningen var normale. Ikke alle kræftknuder kan ses ved en brystkræftscreening.

Kan jeg nøjes med en ultralydsscanning?​

Nej, screening med ultralydsscanning er ikke et tilbud i screeningsprogrammet. Der er ingen beviser for at screening med ultralyd sænker dødeligheden af brystkræft.

Tager brystet skade af screeningsundersøgelsen?​​

Ved brystkræftscreeningen bliver brystet presset sammen mellem to plader. Det kan være ubehageligt, men der skader ikke brystet.

Er røntgenstrålerne farlige? ​​

Mængden af røntgenstråler, der bruges ved brystkræftscreeningen er meget lille og skal opvejes mod den gavnlige virkning screeningsundersøgelsen har på dødeligheden af brystkræft.

Er der noget, jeg skal være opmærksom på, når jeg skal have en brystkræftscreening? ​​

Talkum, pudder og strandsand på huden kan ligne små forkalkninger på røntgenbillederne og kan vanskeliggøre lægernes vurdering. Undgå derfor at bruge talkum og pudder på undersøgelsesdagen. Hvis du kommer lige fra stranden, så vask huden på brysterne grundigt, inden du skal til brystkræftscreening.

Hvordan ser en kræftknude ud på røntgenbillederne? ​​

Alle kræftknuder i brysterne er lyse. Fedtvævet i brystet er mørkt, og det er derfor meget nemmere at opdage en kræftknude i et fedtholdigt bryst end i et bryst med meget kirtel- og bindevæv, der ligesom kræftknuden er lyst. Kvinder efter overgangsalderen vil ofte have mere fedtvæv og mindre kirtel- og bindevæv end yngre kvinder; med mindre hun får hormonbehandling.

Hvad gør jeg med transport?​​​​​

Du skal selv sørge for transport til screeningstedet, medmindre du følges i opfølgningsprogram fra tidligere brystkræftoperation, da undersøgelsen er et frivilligt tilbud. Der kan således ikke tilbydes kørsel eller kørselsgodtgørelse. Hvis du kommer i bil, er det muligt at parkere ved screeningsstederne. Vær opmærksom på, at der ved de fleste screeningsklinikker er tidsbegrænset parkering. Hvis du tidligere er brystkræftopereret, har du samme rettidigheder som andre patienter. Hvis du opfylder kriterierne for at få transport kan screeningsekretariatet være behjælpelig med at bestille dette.

Jeg er i kørestol, hvad gør jeg?​

Du kan godt blive screenet, selvom du er i kørestol, men kontakt screeningssekretariatet, så der kan afsættes mere tid til din undersøgelse.

Kan jeg få tolkebistand?​​

Det er ikke muligt at få tolkebistand til undersøgelsen, da der er tale om en standardprocedure.

Har du et spørgsmål, som ikke er blevet besvaret her? ​

Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sekretariatet for Brystkræftscreening i Region Hovedstaden: Telefon 38 67 17 60 mandag – torsdag kl. 8.15 – 15.00 og fredag kl. 8.15 – 12.30. ​

Læs også

Screeningsprogrammet for brystkræft

Sådan foregår screeningen

Indkaldelse til yderligere undersøgelse

Fordele og ulemper ved brystkræftscreening

Ændre tid, framelde, skifte sted

Redaktør