​​

Sådan foregår screeningen

Her kan du læse mere om, hvordan en mammografiscreening foregår.​

Invitation til screening

Du modtager en invitation til brystkræftscreening i din e-Boks.

Inden undersøgelsen

Inden undersøgelsen bedes du udfylde og medbringe det spørgeskema, der er vedlagt invitationen til screening. Du vil også have mulighed for at udfylde skemaet elektronisk på hjemmesiden. Det er vigtigt for screeningen, at du udfylder spørgeskemaet. Lægerne har brug for dine svar i spørgeskemaet, når de skal vurdere din undersøgelse.

Sådan foregår undersøgelsen

Selve undersøgelsen er en røntgenundersøgelse af brystet, kaldet mammografi, hvor brystet presses fladt mellem to plader, mens billederne bliver taget. Det tager kun et øjeblik at tage hvert røntgenbillede og undersøgelsen tager sammenlagt ca. ti minutter.  Afsæt gerne 20-30 minutter til opholdet på screeningsklinikken.

Svar på undersøgelsen

Du vil få skriftligt svar i din e-Boks, oftest indenfor to uger efter undersøgelsen. For omkring 97% af undersøgte kvinder er der ikke tegn på kræft. For 2 - 3% af undersøgte kvinder viser røntgenbillederne forandringer i brystet, hvilket kræver yderligere undersøgelser. Svartiden er sædvanligvis  ti hverdage, men der kan i perioder være svartider på op til 21 hverdage.

I nogle tilfælde kan det ske, at du indkaldes til en supplerende screeningsundersøgelse på en screeningsklinik, hvis røntgenbillederne var teknisk utilstrækkelige.
Læs mere om indkaldelse til yderligere undersøgelser. 

Du skal være opmærksom på at give dit tilsagn til, at din praktiserende læge får tilsendt svaret på din brystkræftscreening. Såfremt du bliver genindkaldt til yderligere undersøgelse vil din praktiserende læge altid få svaret på undersøgelsen tilsendt, med mindre du frasiger dig dette, når du bliver undersøgt.

Læs også

Screeningsprogrammet for brystkræft

Indkaldelse til yderligere undersøgelse

Fordele og ulemper ved brystkræftscreening

Ofte stillede spørgsmål og svar

Ændre tid, framelde, skifte sted

Redaktør