​​​

Region Hovedstaden indgår aftale om nyt system til billeddiagnosticering

​Region Hovedstaden har underskrevet kontrakt med Sectra om indkøb af nyt system til billeddiagnosticering og brystkræftscreening. Fra sommeren 2023 vil det første hospital tage det nye system i brug.

Vent...

Et afgørende skridt på vejen mod en mere effektiv og præcis diagnostik- og behandling af patienter på det billeddiagnostiske område er taget med en underskrevet kontrakt om et nyt system. Sectra har leveret tilbuddet med det bedste forhold mellem kvalitet og pris, og er derfor valgt som leverandør.

" Teknologi og digitalisering bliver stedse mere vigtigt i et sundhedsvæsen. Vi foretager en stor investering, fordi billeddiagnostikken er vores kernesystem ift. udredning og behandling. Men det bliver en stor opgave at sætte det i drift og få det fuldt implementeret, så det kommer til at kræve dedikeret indsats fra såvel klinikken og vores it-organisation," siger Jens Gordon Clausen, regionsdirektør i Region Hovedstaden.

Nyt system efterspurgt af personalet

Lægefaglig hospitalsdirektør på Rigshospitalet Rasmus Møgelvang er formand for styregruppen, der har været med til at udforme udbudsmaterialet.

"For sundhedspersonalet i Region Hovedstaden er det billeddiagnostiske område yderst vigtigt, for at vi kan tilbyde den bedste udredning og behandling til patienterne. I den sammenhæng skal et billeddiagnostisk system være det stærke fundamentet for vores arbejde. For os, der arbejder med området i det daglige, har det derfor været et stort ønske at anskaffe et nyt system. Det har været højt prioriteret, at medarbejdere fra afdelinger, der arbejder med radiologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, har været involveret i hele udbudsprocessen og har været helt centrale i dialogen med leverandøren," siger Rasmus Møgelvang.

Stigende brug af billeddiagnostik

Carsten Nørgaard, vicedirektør i Center for IT og Medicoteknologi i Region Hovedstaden pointerer, at der i dag tages syv gange flere billeder pr. undersøgelse end for bare 10 år siden.

"Vi kan tydeligt se, at den udvikling stiller stadigt stigende krav til den nødvendige systemmæssige understøttelse. Ikke bare til systemets funktioner, hastighed, og kapacitet, men også til dataudvekslingen i regionens komplicerede systemlandskab, så den samlede proces optimeres. Billederne skal være i den højest mulige opløsning, og skal også indeholde nye typer data," siger Carsten Nørgaard.

Fakta

  • Med Sectras billeddiagnostiske RIS/PACS-system får Region Hovedstaden en moderne it-løsning, der blandt andet understøtter brugen af kunstig intelligens på mange forskellige områder af billeddiagnostikken.
  • Region Hovedstaden foretager cirka 1,5 mio. årlige billeddiagnostiske undersøgelser inden for radiologi, brystkræftscreening, klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Undersøgelserne er desuden en vigtig del af det akutte beredskab og kræftpakkerne.
  • Det nuværende RIS/PACS-system bliver udfaset som produkt hos leverandøren, og derfor er der i 2021/22 gennemført et bredt udbud i markedet med det formål at anskaffe et nyt system til at understøtte billeddiagnostikken.

​Om RIS/PACS:

  • RIS/ PACS: Radiology Information System /Picture Archive and Communication System
  • Det nye RIS/PACS-system vil understøtte 2000 brugere på de billeddiagnostiske afdelinger og derudover cirka 9.000 daglige brugere på regionens øvrige afdelinger.
  • RIS/PACS-kontrakten har en samlet værdi på 720 mio. kr. for implementering og drift frem til 2037.
  • Tre leverandører har deltaget i udbudsprocessen, og de har ydet en stor indsats i forløbet. Tilbuddene har alle været af høj kvalitet. Valget faldt på Sectra efter en omhyggelig vurdering ud fra objektive kriterier om kvalitet og pris.
  • Siden 2020 har sundhedspersonale fra alle hospitaler i Region Hovedstaden og Center for IT og Medicoteknologi arbejdet sammen om RIS/PACS-udbuddet.

Vil du vide mere?

Pressehenvendelser kan rettes til Region Hovedstadens presse på telefonnummer: 7020 9588 eller mail: presse@regionh.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor