​​

Praksisklinikken på Bornholm fortsætter som midlertidig regionsklinik

Dispensationen til at drive regionens lægeklinik som forsøgsordning på Bornholm udløb d. 1. maj 2022, og dispensationen bliver ikke forlænget af Sundhedsministeriet. Borgere, der har egen læge i regionens lægeklinik, kan fortsat benytte klinikken, indtil der er fundet en anden løsning. 

​Regionens lægeklinik, Praksisklinikken på Bornholms Hospital, blev etableret i 2016, og regionen fik dispensation af Sundhedsministeriet til at drive klinikken midlertidigt som en forsøgsordning.

Dispensationen udløb d. 1. maj 2022, og Sundhedsministeriet har givet Region Hovedstaden et afslag på ansøgningen om at få forlænget dispensationen.

Det er ifølge ministeriet ikke muligt at forlænge ordningen i to år, fordi der i så fald ikke vil være tale om en forsøgsordning, men almindelig drift af lægeklinikken. Oprindeligt fik regionen dispensation til at oprette klinikken, fordi Region Hovedstaden, foruden at sikre lægedækning på Bornholm, ville afprøve modeller bl.a. for tværsektorielle patientforløb, større inddragelse af patienter og tilbyde attraktive stillinger for sundhedspersonale med større fagligt samarbejde.

Praksisklinikken kommer til at fortsætte efter maj 2022 som en midlertidig lægeklinik, så der er læger nok til alle på øen. Det er muligt, fordi regionen ifølge sundhedsloven kan drive en midlertidig lægeklinik for at sikre lægedækning.

Det er regionens ønske at overdrage klinikken til praktiserende læger, som kan slå sig ned og drive klinik i Rønne.

Inden for nogle måneder vil regionen slå to ledige lægekapaciteter op, som praktiserende læger kan søge. Det er et krav, at lægerne skal drive klinik i Rønne på Bornholm.

Den ene kapacitet stammer fra Praksisklinikken, mens den anden kapacitet stammer fra en læge, som er ophørt på øen. En lægekapacitet svarer til én fuldtidspraktiserende læge.​

For yderligere info​

  •  Kontakt pressevagten i Region Hovedstaden på 70209588 / presse@regionh.dk
  • Kontakt næstformanden i udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Carsten Scheibye (V) gennem pressevagten.


Redaktør