Nye undersøgelser skal sikre Farums grundvand

​Region Hovedstaden undersøger nu grundvandet i Farums industrikvarter. Undersøgelserne skal kortlægge den forurening, der gennem tiden er sket i jorden under byens Industriområde, og sikre fortsat rent drikkevand til borgerne i Furesø Kommune


Region Hovedstaden har gennem mange år udført undersøgelser og oprensning af forurening i jord og grundvand for at beskytte det grundvand, som Furesø Vandforsyning bruger som drikkevand. Regionen har bl.a. opstillet et anlæg, som oppumper og renser forurenet grundvand. Det forhindrer, det forurenede vand i at nå hen til vandboringerne ved Farum Vandværk.

Regionen har også løbende overvåget den forurening, som findes i grundvandet under Farum Industrikvarter. Nu går regionen videre med en større undersøgelse i og syd for industrikvarteret. Der foretages bl.a. boringer flere steder i området mellem industrikvarteret og vandboringerne til Farum Vandværk. Undersøgelserne skal give svar på, hvor meget forureningen fra industrikvarteret har spredt sig, hvor stor en mængde miljøfremmede stoffer, der findes i grundvandet, og i hvilken retning forureningen strømmer.

- Vores mangeårige indsats i Farum har været med til at beskytte grundvandet, så det kan bruges som drikkevand. Sådan skal det blive ved med at være. Derfor gør vi nu klar til at undersøge forureningen fra industrikvarteret nærmere. Undersøgelsen skal klarlægge, om forureningen på sigt kan udgøre en risiko for drikkevandet. Skulle det være tilfældet, har vi mulighed for at iværksætte flere tiltag, fortæller Line Ervolder (C), formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Forureningen stammer fra tidligere aktiviteter flere steder i Farum Industrikvarter. Det er hovedsageligt klorerede opløsningsmidler, der er fundet, men også olie og benzin.

Drikkevandet er fint

Furesø Vandforsyning kontrollerer løbende kvaliteten af det vand, der sendes ud til forbrugerne. Vandet overholder myndighedernes krav, og forbrugerne kan derfor trygt drikke vandet fra vandhanen. 

- Det er vores opgave at levere godt drikkevand til alle vores forbrugere. Derfor er vi meget glade for vores samarbejde med regionen og kommunen om at beskytte grundvandet. Regionen tager i dag hånd om forurening nær vores vandboringer ved Farum Vandværk, så vi fortsat kan levere godt drikkevand til alle i Furesø Kommune, udtaler Kristian Nielsen, formand for bestyrelsen i Furesø Vandforsyning.

Det er Furesø Kommune, der fører tilsyn med vandforsyningen og drikkevandets kvalitet. Her udtaler Formand for Natur og Klimaudvalget Lene Munch-Petersen (A):
- I Furesø Kommune er vi rigtig glade for, at Region Hovedstaden prioriterer forureninger i vores område. Det er godt at se, at indsatserne overfor de gamle forureninger virker, så Furesø Vandforsyning kan levere rent drikkevand til kommunens borgere.

Region Hovedstaden igangsætter undersøgelserne i løbet af foråret 2022. Regionen forventer, at undersøgelserne skal udføres over flere omgang afhængigt af resultaterne. Derfor kan regionen ikke sige noget om, hvornår der foreligger et endeligt billede af grundvandsforureningen fra industrikvarteret. Når resultatet forligger, tager regionen stilling til, hvad der videre skal ske.

Fakta

  • Undersøgelserne foretages syd for industrikvarteret i Farum, hvor der bl.a. placeres boringer i området langs Ryttergårdsvej.
  • Region Hovedstadens indsats er pri¬mært rettet mod foru¬rening med klorerede opløsningsmidler, fordi disse stoffer udgør en stor trussel mod drikkevandet og indeluften i boliger i hovedstadsregionen.
  • Klorerede opløsningsmidler er kemiske stoffer, som bl.a. har været brugt til rensning af tøj og rengøring af metaldele. Stofferne spred¬es let i jord og grundvand. De nedbrydes langsomt, og danner nye problematiske stoffer i for¬bindelse med nedbrydningen. Selv små mæng¬der af klorerede opløsnings¬midler kan derfor være årsag til massiv forurening i grund¬¬vandet.
  • Region Hovedstaden bruger årligt 140 mio. kr. på at opspore, undersøge og oprense foru-renede grunde. 

Yderligere information hos:

  • Region Hovedstaden, Formand for miljø- og klimaudvalget Line Ervolder (C), Telefon 50 80 26 36
  • Furesø Kommune, Formand for Natur og Klimaudvalget Lene Munch-Petersen (A), Telefon 72 16 56 60
  • Furesø Vandforsyning a.m.b.a., Formand for bestyrelsen Kristian Nielsen, Telefon 25 19 45 04
  • Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, kommunikationskonsulent, Signe Fuglsang Midtgaard, Telefon 51 55 88 07

Redaktør