​​​​​​​

An­non­ce­ring af mid­ler

Region Hovedstaden udmønter i 2022 2 mio. kroner til kulturelle projekter, der har til formål at fremme trivslen blandt børn og unge. Ansøgningsfristen er den 7. september 2022. Læs mere her.

​Annoncering af Kulturpulje til Den Næste Generation i Region Hovedstaden

Regionsrådet i Region Ho​​​​​​​​​vedstaden ønsker at styrke adgangen til kulturelle oplevelser, hvor mangfoldigheden og fællesskabet kan blomstre, ligesom kulturen skal bidrage til aktive og sunde borgere, der trives både fysisk og mentalt. I den forbindelse vil vi i 2022 udmønte 2 mio. kroner til støtte af projekter, der understøtter trivslen for børn og unge gennem kulturelle aktiviteter i Region Hovedstaden. Vi indhenter i den forbindelse ansøgninger til årets kulturpulje til den næste generation til projekter, der afholdes i 2023 og frem.

Tildelingskriterier

Vi lægger vægt på, at ansøgningerne imødekommer nedenstående tildelingskriterier

  1. ​Bidrager til den regionale udvikling med innovative og kreative projekter
  2. Tilskuddet er nødvendigt
  3. Fremmer trivslen blandt børn og unge gennem kulturelle projekter
  4. Understøtter brede partnerskaber
  5. Regionens støtte kan maksimalt udgøre 75% det samlede budget
  6. Der skal søges for minimum 100.000 kroner  
  7. Der kan maksimalt søges for 500.000 kroner

Vi opfordrer alle interesserede til at søge. 

Sådan søger man

Ansøgere som ønsker sparring på deres projekt, kan inden den 1. juni 2022 indsende en kort projektbeskrivelse (max 3 sider) mhp. sparring ift. videre proces og endelig ansøgning. Vi kontakter ansøgere hurtigst muligt efter indsendt projektbeskrivelse.
 
Vi afholder desuden et informationsmøde den 26. april 2022 fra kl.14.30 - 16.00 på Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Her vil det være muligt at høre mere om Kulturpulje til Den Næste Generation samt stille spørgsmål til ansøgningsprocessen. 
​​For tilmelding send en mail til: kulturpulje.center-for-regional-udvikling@regionh.dk

Endelig ansøgning (inkl. Budget, effektkæde og partnererklæringer) skal indsendes senest den 7. september 2022. Endelig bevilling godkendes af regionsrådet den 15. november 2022. Ansøgere modtager besked hurtigst muligt herefter.

Endelig ansøgning og udfyldte bilag sendes samlet afsted til mail: kulturpulje.center-for-regional-udvikling@regionh.dk 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 7. september 2022.  
 
Tidsplan
1. juni 2022: Frivillig deadline for indsatsbeskrivelse. Herefter kontakter vi indkomne projektforslag mhp. sparring om kommende ansøgning.

7. september 2022: Deadline for endelige ansøgninger.

2. november 2022: Indsatser godkendes i det fagpolitiske udvalg.

15. november 2022: Indsatser godkendes i Regionsrådet​

​​

Redaktør